מדידות ארנונה ופיקוח על חריגות בנייה
מדידות ארנונה ופיקוח על חריגות בנייה

| פעילויות ושירותים

מדידות ארנונה ופיקוח על חריגות בנייה

טריג מידע מרחבי פועלת שנים רבות בתחומי מדידות הארנונה והפיקוח על הבנייה, ומפעילה צוות סקרי שטח למטרות מדידת חריגות בנייה ותשלומי ארנונה.

תחום סקרי השטח מהווה נדבך חשוב בהשלמת התמונה בצורה נכונה. שילוב נכון בין שימוש במערכת הצפייה הרב­ כיוונית לבין סקרי השטח מאפשר לנתח את תמונת האמת לגבי מצב השטח וממקסם את יכולת הזיהוי של חריגות בנייה עבור מחלקות ההנדסה