מדידות שדה ומדידות GPS
מדידות שדה

| פעילויות ושירותים

מדידות שדה ומדידות GPS

אנו מפעילים צוותי מדידה מיומנים. הצוותים מצוידים במכשירי GPS חדישים ובציוד נוסף, המאפשר מדידות לצורכי ביסוס מפות, סימון גבולות, מדידות אתרים ושטח וכל סימון אחר המצריך דיוק מרבי.

כל המדידות מתקבלות כקובצי מחשב וכעותק קשיח וחתומות על ידי מודד מוסמך.