מידול תלת מימד
מידול תלת מימד

| פעילויות ושירותים

מידול תלת מימד

מידול תלת מימד מאפשר יכולות תכנון והנדסה מתקדם על בסיס ענן נקודות הנוצר מעיבוד תמונה חכם בעזרת תוכנות מהמתקדמות בעולם.

צילומי האובייקטים נעשים בזויות אנכיות ואלכסוניות, מעובדות בדיוק רב ומוגשות כקובץ תלת מימדי מדיד.

למודלים שימושים רבים ומגוונים: החל מתכנון תשתיות, תיעוד מבנים וסקירות גיאולוגיות וכלה בשימושים צבאיים.

טריג מידע מרחבי מתמחה בייצור מודלים תלת מימדים ומעניקה פתרונות תכנוניים עבור לקוחותיה.