בתימטריה – מיפוי ימי
בתימטריה – מיפוי ימי

| פעילויות ושירותים

בתימטריה – מיפוי ימי

טריג מובילה בתחום מדידות ימיות – בתימטריה עבור מגוון לקוחות ובפרויקטים מורכבים.

המיפוי מתבצע בעזרת ציוד ייעודי לאיסוף מידע גיאודטי ועל ידי מודדים מוסמכים מומחים בתחום.

ביצוע מדידת קרקעית ים, אגם, נהר או מאגרי מים נעשה באמצעות Single Beam Eco sounder ומאפשר כריית מידע רב אשר מעובד ומוצג כמפה טופוגרפית תת ימית.

כפורצת דרך בתחום זה, טריג משלבת מדידת ים וקו חוף, סריקות קרקעית הים באמצעות חישה מרחוק למיפוי ואיתור עצמים, הוספת שכבת נתוני GIS באופן תקופתי ושילוב עיבודי תמונה ומידול תלת מימד מעל ומתחת פני הים.

היתרונות הייחודיים של טריג, מאפשרים ללקוחותיה: מדידה ומעקב תקופתי של מאגרי מים, שוברי גלים, מסלעות ומצוקים בקו חוף. מדידות מילוי/חפירה וחישוב כמויות ויכולות הצגת תלת מימד של האזור הנמדד.

טריג מייעצת בפרויקטים תשתיות תת ימיות בארץ ובחו"ל ומהווה אותוריטה מקצועית לתחום מורכב זה.

תהליך עבודה:

  1. קבלת הזמנה
  2. ניתוח המשימה על ידי צוות המודדים הימיים
  3. הכנת המלצות ותוכנית עבודה למדידה
  4. הערכות ותיאום למדידת שטח
  5. מדידה בפועל (ימי, קרקעי,אווירי)
  6. עיבוד התוצרים
  7. בקרת איכות
  8. עריכת התוצרים
  9. בקרת איכות
  10. הגשה