מערכות מידע גיאוגרפי (G.I.S)
מערכות מידע גיאוגרפי (G.I.S)

| פעילויות ושירותים

מערכות מידע גיאוגרפי (G.I.S)

הקמה וארגון בסיסי נתונים וקטוריים ורסטריים, עבור לקוחותינו, הנתמכים על ידי מערכות מידע גיאוגרפיות .G.I.S מערכות – שונות בסיס הנתונים הגיאוגרפי, נבנה לאחר הבנה ואפיון של צורכי הלקוח, הן מחומרים הקיימים בארגון והן מחומרים חדשים הנאספים בשיטות איסוף מגוונות: תצלומי לווין, תצלומי אויר, פוטוגרמטריה, סקרי שטח בתימטריה וחיישנים מסוגים שונים.