פענוח צילומי אויר וחוות דעת משפטיות
פענוח צילומי אויר וחוות דעת משפטיות

| פעילויות ושירותים

פענוח צילומי אויר וחוות דעת משפטיות

שירותי מומחה של פענוח צילומי אוויר ותצהירים לשם הגשה בבית משפט. באם יש צורך, נשלח המומחה לבית המשפט לשם הגשת עדות. פענוח צילומי אוויר אלה מיישב מחלוקות רבות ומהווה נדבך חשוב בשלב ההוכחות בבית משפט. עם לקוחותינו בתחום נמנים ועדות לתכנון ובנייה, רשויות מוניציפאליות ואנשים פרטיים שנתקלים בבעיה בתחום ובצורך בהוכחה חותכת.